Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στοχεύει στην παροχή όλων των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα στοιχεία καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Στηρίζεται στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας στην πηγή και εισάγει για πρώτη φορά ηλεκτρονικές διαδικασίες στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στο σύνολο του δημοσίου τομέα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον παρόντα ιστότοπο, επιλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει, για να δείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης. Επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2009 - 2013 εμφανίζοται στα στοιχεία του έτους 2013.

Καλώς ήλθατε στην νέα ιστοσελίδα των Στατιστικών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο πληροφόρησης για τους πολίτες

Welcome to our site where you can find information regarding the evolution of employment for the Greek Public Sector. Please select the preferred year of interest at the top section of the current page. Also, consolidated information on the evolution of employment from 2009-2013 can be found in the 2013 section.